Zgjidhjet

planifikimi i vendit të fabrikës së kompostimit
Dimensionet e shtyllave të dritareve të kompostit.

Prodhimi i kompostos organike në shkallë të gjerë është një projekt sistem gjithëpërfshirës, ​​i cili duhet të marrë parasysh në mënyrë gjithëpërfshirëse shumë faktorë, si: klima lokale, temperatura dhe lagështia, përzgjedhja e vendit të fabrikës, planifikimi i vendit, burimi i materialit, furnizimi dheraporti karbon-azot, madhësia e shtyllës së dritares etj.

Klima, temperatura dhe lagështia: Këta faktorë ndikojnë në kohën e fermentimit të materialeve organike, e cila nga ana tjetër përcakton ciklin e prodhimit të kompostos.
Zgjedhja e vendit të fabrikës: Vendosja e materialeve organike do të prodhojë një erë të caktuar.Ju lutemi referojuni politikës lokale të mbrojtjes së mjedisit dhe zgjidhni vendin me kujdes.
Planifikimi i vendit: Kompostimi në ajër të hapur kërkon një vend të hapur për grumbullimin e materialeve organike dhe hapësirë ​​të mjaftueshme për manovrimin e rrotulluesve.
Burimi i materialit, sasia e furnizimit dhe raporti karbon-azot: Burimi dhe raporti karbon-azot i materialeve organike janë shumë të rëndësishme dhe duhet të llogariten me saktësi.Përveç kësaj, një burim i qëndrueshëm material është gjithashtu një faktor i rëndësishëm për të siguruar prodhimin e vazhdueshëm të fabrikës.
Madhësia e grumbullit të dritares: Madhësia e shiritit të stivës duhet të llogaritet bazuar në vendndodhjen dhe gjerësinë e punës dhe lartësinë e sajtorturues plehrash.

 

TAGRMka 20 vjet përvojë të pasur në hartimin e projekteve të prodhimit të kompostos organike në shkallë të gjerë, dhe ka ofruar shumë zgjidhje të përshtatura për kushtet lokale për klientët kinezë dhe jashtë shtetit, dhe është vlerësuar dhe besuar gjerësisht nga klientët brenda dhe jashtë vendit.

Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni